Shan Dictionary Quiz

ၶေႃႈမၢႆတွင်း မိူဝ်ႈတေၶဝ်ႈတွပ်ႇ

Quiz ၼိုင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈတွပ်ႇပၼ် ၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းၵူႈဢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈထၢမ် ၼိုင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းလႆႈ 1 မီးၼိတ်ႉသေ သင်ၶၢဝ်းယၢမ်းပူၼ်ႉၼႆ တေၼပ်ႉဝႃႈတွပ်ႇဢမ်ႇမႅၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

လိူၵ်ႈပၼ် Quiz ဢၼ်သူၼ်ၸႂ်ၼၼ်ႉသေၵမ်း

Loading...
;